info@stichtingricardina.nl

088 – 737 05 05

contact

Diensten

Verpleging

Onder Verpleging vallen verpleegkundige handelingen als het toedienen van medicijnen, het werken met sondes en/of katheters en het uitvoeren van voorbehouden handelingen (in opdracht van een arts).

Meer informatie

Persoonlijke verzorging

Onder Persoonlijke Verzorging vallen onder andere de hulp bij het gebruik van (medische) hulpmiddelen, medicijngebruik, wassen, toiletgang, aan- en uitkleden, mond- en gebitsverzorging en maaltijden.

Meer informatie

Begeleiding individueel

Begeleiding omvat onder andere het zinvol indelen van de dag, het ondernemen van activiteiten, uw sociale contacten onderhouden en het plannen en nakomen van afspraken.

Meer informatie

Hulp bij het huishouden

Onder hulp bij het huishouden verstaan wij ondersteuning bij de uitvoering van huishoudelijke taken en de zelfredzaamheid vergroten met betrekking tot het voeren van een huishouden.

Meer informatie

Dagbesteding

Begeleiding omvat onder andere het zinvol indelen van de dag, het ondernemen van activiteiten, uw sociale contacten onderhouden en het plannen en nakomen van afspraken.

Meer informatie

Nazorg

Wij bieden nazorg, na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of een revalidatie, wanneer u niet in staat bent om zelf (ADL) handelingen te verrichten en wij stimuleren en ondersteunen om uw eigen zelfredzaamheid te vergroten zodat u in staat bent om zelfstandig thuis te blijven wonen.

Meer informatie

24-Uurs zorg

24-Uurs zorg houdt in dat er 24 uur per dag zorgverleners bij u aanwezig zijn, zodat u op elk moment van de dag toezicht heeft op uw veiligheid en gezondheid en zodoende op elke moment de benodigde zorg kunt ontvangen.

Meer informatie

Contactgegevens

Ricardina Zorg B.V.
Albert Schweitzerplaats 33
3318 AT Dordrecht

Telefoonnummer  088 – 737 06 00
Email info@ricardinazorg.nl

KvK-nummer  74380281
AGB-code praktijk  75753536

Openingstijden

  • Maandag 08:30 – 17:00
  • Dinsdag 08:30 – 17:00
  • Woensdag 08:30 – 17:00
  • Donderdag 08:30 – 17:00
  • Vrijdag 09:00 – 17:00
  • Zaterdag/zondag gesloten

Ricardina Zorg B.V. is een erkend leerbedrijf