info@stichtingricardina.nl

088 – 737 05 05

contact

Welkom op de website van Ricardina Zorg B.V.

Het ontstaan van de organisatie begon met jarenlange ervaring in de (thuis-)zorg en psychiatrie. Er is gekozen voor de naam Ricardina als eerbetoon aan de moeder van de directrice, mw. M.J. Mendonça-Furtado. Wij vinden het een mooi gebaar naar de directrice en haar moeder om haar naam te gebruiken voor de stichting. Activering, stimulatie en participatie beschouwen wij als essentiële onderdelen voor het slagen van onze missie.

Ricardina Zorg B.V. is een jonge organisatie die werkzaam is in de provincie Zuid Holland. Wij hebben een zeer divers cliënten- en personeelsbestand, waardoor er binnen onze organisatie vrijwel altijd een geschikte zorgverlener beschikbaar is. Zo zijn er gediplomeerde verpleegkundigen, verzorgende, helpende, alfahulpen en begeleiders bij ons werkzaam. Tevens hebben wij gediplomeerde sociaal pedagogisch werkers en een maatschappelijk werker op Hbo-niveau in dienst.

Aan de hand van een kennismakings- en intakegesprek zullen wij in overleg bekijken welke van onze zorgverlener(s) een rol zouden kunnen spelen in de levering van onze zorg aan u. Tevens zal er een persoonlijk zorgplan opgesteld worden waarin wordt genoteerd welke zorg u nodig heeft, welke doelen u daarbij heeft en hoe wij hier samen invulling aan zullen geven.

Wij onderscheiden ons van andere organisaties doordat onze medewerkers jarenlange ervaring hebben in de thuiszorg. Alle beleidsbepalers (van directie tot kwaliteitsmedewerkers) hebben zelf in de thuiszorg en het ziekenhuis gewerkt en weten wat er speelt, hoe het er op de werkvloer aan toe gaat en wat er allemaal van zorgverleners gevraagd wordt. Vanwege deze ervaring blijven wij continu dicht bij het werkveld, in tegenstelling tot beleidsbepalers bij andere zorgaanbieders. Bovendien hebben wij een duidelijke visie over de kwaliteit van zorg die wij aanbieden en een missie die ons motiveert.

Het is onze missie om goede, kwalitatieve zorg te bieden aan onze cliënten. Onze missie is het ook om de kwaliteit van leven te vergroten, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de zelfredzaamheid van onze cliënten.

Wij vinden het ook belangrijk om door middel van participatie de zorgbehoevenden te activeren en zo de zelfstandigheid én het gevoel van eigenwaarde te vergroten. Dit willen wij bereiken door onze cliënten actief deel te laten nemen aan activiteiten, evenementen en projecten die anders vaak onbereikbaar zijn voor deze doelgroep. Ook willen we hen in de toekomst betrekken bij de voorbereiding en organisatie van nieuwe activiteiten. Zo kunnen zij ervaren dat ze waarde hebben voor zichzelf, voor anderen en de maatschappij. Op die manier kunnen zij ook hun steentje bijdragen en trachten wij op onze manier de sociale cohesie te vergroten.

Zonder andere organisaties en stichtingen tekort te willen doen, varen wij onze eigen koers. Dit is onze droom, waar wij zelf invulling aan geven. Hierbij maken wij gebruik van onze eigen ervaringen, competenties en kwaliteiten. Uiteraard sluiten wij onze ogen en oren niet voor andere organisaties in het werkveld. Wij zijn altijd bereid om te leren van -en samenwerken met- collega organisaties. Graag zouden wij dan ook verschillende vormen van samenwerkingsverbanden aangaan met externe partners. Dat is tevens één van onze doelen.

Toekomstvisie

Als organisatie willen wij in de toekomst informatieve, leerzame en inspirerende activiteiten aan bieden, waarbij wij handvatten en structuur bieden die deelnemers de rest van hun leven kunnen gebruiken. Daarnaast zullen wij in de toekomst activiteiten aanbieden welke zijn gericht op kinderen en jongeren van 12 tot en met 23 jaar oud, die bedoeld zijn ter ontspanning en afleiding van de problemen waar zij dagelijks mee kampen. Tijdens deze activiteiten en bijeenkomsten wordt er veel gesproken met de jongeren om achter hun eigen beweegredenen en problematiek te komen. Op die manier proberen wij hen van advies en informatie te voorzien, met als doel om hun eigen waarde en zelfredzaamheid te vergroten en balans te vinden in hun dagelijks functioneren.

Contactgegevens

Ricardina Zorg B.V.
Albert Schweitzerplaats 33
3318 AT Dordrecht

Telefoonnummer  088 – 737 06 00
Email info@ricardinazorg.nl

KvK-nummer  74380281
AGB-code praktijk  75753536

Openingstijden

  • Maandag 08:30 – 17:00
  • Dinsdag 08:30 – 17:00
  • Woensdag 08:30 – 17:00
  • Donderdag 08:30 – 17:00
  • Vrijdag 09:00 – 17:00
  • Zaterdag/zondag gesloten

Ricardina Zorg B.V. is een erkend leerbedrijf