info@stichtingricardina.nl

088 – 737 05 05

contact

Uitsluitingscriteria

Ricardina Zorg B.V. is een instelling die alle soorten thuiszorg biedt aan, in principe, alle cliënten. Er zijn echter een paar uitzonderingen op de regel, die zijn opgenomen in onze uitsluitingscriteria. Wij hanteren deze uitsluitingscriteria, omdat wij al onze cliënten kwalitatief goede en verantwoorde zorg willen garanderen. Dit is helaas niet altijd mogelijk op de manier waarop wij dit voor ogen hebben. Dan kunt u denken aan bijvoorbeeld onze eigen grenzen, de veiligheid van onze zorgverleners en onze verantwoordelijkheden.

Uitgesloten zijn cliënten:

 • met problematisch, c.q. zeer storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet beïnvloedbaar is;
 • met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding, welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
 • die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen;
 • die verbaal zeer agressief zijn;
 • die kampen met verslavingsproblemen;
 • die de hulp van Ricardina Zorg B.V. niet willen accepteren;Hierdoor worden de patiënten met crisisgevoeligheid, therapieresistentie en de volgende criteria door ons niet aangenomen bij de voordeur, maar door- (of terug-)verwezen na de intakefase:
 • Evident psychotische stoornissen, zoals schizofrenie, schizofreen stoornissen, schizo affectieve stoornissen, psychotische stoornissen door somatische aandoeningen en psychotische stoornissen door middelengebruik.
 • Ernstige persoonlijkheidsstoornissen die tevens een therapieresistent karakter hebben, zoals bijvoorbeeld ernstige impulscontroleproblematiek met tevens detentieverleden.
 • Ernstige bipolaire stoornissen, met name bipolaire I-stoornis die zich kenmerkt van heftige manische episodes
 • Ernstige depressies met psychotische kenmerken waarbij tevens evidente suïcidaliteit aanwezig is.

 

Op basis van onze uitsluitingscriteria zal worden beoordeeld of Ricardina Zorg B.V. deze cliënt in zorg neemt. Elk patiënt die naar ons verwezen wordt zal beoordeeld worden, rekening houdend met bovenstaande criteria, welke weer teruggekoppeld zullen worden aan de verwijzende persoon of instantie. Wij zullen hierbij een adviserende rol spelen, waarbij wij kijken naar de mogelijkheden binnen ons netwerk van professionele hulp- en zorgverlening.

Contactgegevens

Ricardina Zorg B.V.
Albert Schweitzerplaats 33
3318 AT Dordrecht

Telefoonnummer  088 – 737 06 00
Email info@ricardinazorg.nl

KvK-nummer  74380281
AGB-code praktijk  75753536

Openingstijden

 • Maandag 08:30 – 17:00
 • Dinsdag 08:30 – 17:00
 • Woensdag 08:30 – 17:00
 • Donderdag 08:30 – 17:00
 • Vrijdag 09:00 – 17:00
 • Zaterdag/zondag gesloten

Ricardina Zorg B.V. is een erkend leerbedrijf